top of page
Betalning
När du fått Antagningsbesked erlägger du betalning via Bankgiro 440-3622Betalning sker enligt sista betalningsdatum, och med det OCR-nummer som framgår på Antagningsbeskedet.
Obetald avgifter gäller inte som avanmälning.


Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får Antagningsbeskedet.
läs mera på  konsumentverket 
Om du använder din 14 dagars ångerrätt efter att undervisningen har påbörjats sker återbetalning av avgiften för de lektionstillfällen som eventuellt återstår efter att du har meddelat Ritmo Latino din avbokning.
Sjukdom, skada eller annat förhinder, bokad lektionstid måste avbokas senast 24 timmar innan lektionens planerade start. Vid senare avbokning debiteras hela kostnaden för lektionen.

Avbokning och Återbetalning

Om du avbokar ett lektionspaket med anledning av 14 dagars ångerrätt, sjukdom, skada eller annat förhinder enligt ovan debiteras du enligt priset för enstaka lektioner, det vill säga mängdrabatten försvinner. Mellanskillnaden återbetalas minus en administrationsavgift på 150 kronor.
För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till info@ritmolatino.se


Obetald avier  gäller inte som avanmälning.

Är du förhindrad att mejla kan du även ringa på 076-1395921 eller besöka oss på vår dansstudio. Stationsgatan 1 82330 Kilafors .
Har du rätt till återbetalning meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Ritmo Latino återbetalar den avgift du har rätt till snarast möjligt efter att vi har emottagit dina bankuppgifter. Dock senast inom 30 dagar från att vi har emottagit din avbokning. 

 
Sjukdom, skada eller annat förhinder
.
Om du avbryter ditt deltagande på en undervisningsperiod p.g.a. sjukdom, skada, flytt till annan ort eller dylikt skall du omedelbart meddela Ritmo Latino.  Läkarintyg skall vara Ritmo Latino tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du avbryter ditt deltagande. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av perioden från och med att du har meddelat Ritmo Latino. Ritmo Latino tar ut en administrationsavgift på 150:- för att göra återbetalningen.Force Majeure


Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet som Ritmo Latino inte råder över och som förhindrar Ritmo Latino att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar Ritmo Latino från fullgörelsen av dessa skyldigheter. Kunden ska snarast underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

Påminnelse om betalning

Ritmo Latino förbehåller sig rätten att debitera en påminnelseavgift om 60:- per påminnelse samt tillgodoräkna sig dröjsmålsränta enligt lag. Om betalning, trots påminnelser, uteblir överlämnas ärendet till inkasso.

Personuppgiftspolicy

Ritmo Latino kan komma att publicera fotografier och annan rörlig media från vår utbildningsverksamhet på sociala nätverk såsom Facebook, Instagram, Youtube och dylikt.
Läs mer om hur Ritmo Latino behandlar, lagrar och skyddar dina personuppgifter i vår 
Personuppgiftspolicy. 

Kursarrangör

Ritmo Latino
Latin Dance & events
Organisationsnummer: 820430-6545
SDO_logo_text_center_3x (2).png

Vi är stolt medlemm i SDO, Sveriges Dansorganisation, som står för kompetens, kvalitet och utbildning.

Våra lärare är utbildade via förbundet inom flera olika steg och stilar.

logo_wadf_200.png

Vi är också medlemm i WADF, world artistic dance federation som: 

  •  involve all levels of dancers in Worldwide Artistic Dance competitions.

  •  revitalise the methods of teaching dance in all parts of the World

Vi kan tävla internationell

 

We learn from the past, we live in the present and we look for the future!

bottom of page