top of page

Användaravtal och hantering av personuppgifter

Molntjänsten tillhandahålls av företaget cogwork. Tjänsten gör det enkelt för privatpersoner att skapa bokningar och hålla koll på sina uppgifter. Våra kundorganisationer kan smidigt hantera aktiviteter, bokningar, medlemsregister/kundregister, betalflöden, bokföring, kundkommunikation mm.

Personlig profil

Du som skapar en bokning registreras som en användare i vår tjänst och dina bokningar kopplas dit. Finns du redan tidigare registrerad i tjänsten kommer dina nya bokningar att kopplas till ditt befintliga användarkonto. Du behöver inte men kan om du så önskar logga in till ditt användarkonto för att själv hålla koll på dina bokningar och dina uppgifter.

I och med att ett kundavtal ingås mellan kund och Ritmo Latino varje gång en tjänst bokas så behöver vi inte inhämta samtycke från kund innan registrering. Kunden får informationen, genom användaravtalet, till vad informationen används. 

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.
 

Vilken information samlar vi in?

För att kunna hantera bokningar så behandlar vi personuppgifter så som personnummer, namn, telefonnummer och e-post.

Vi behöver uppgifterna för att kunna identifiera och kontakta eleven.

Vi sparar även historik över tidigare kurser som eleven har gått hos oss. Syftet med det är att kunna hjälpa eleven att hitta rätt kurs och nivå när man bokar kurser inför kommande terminer.

Om en elev/förälder vill bli borttagen ur registret raderar Ritmo Latino denne manuellt, förutsatt att detta inte krockar med bokföringslagen.

Vad gör vi med din information?

All data används för att leverera, administrera våra tjänster. Vi använder också detta för att kunna kommunicera med dig om viktiga händelser och kommunikation via e-post.

Vem kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till?

Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredjepart.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter så länge som eleven dansar hos oss. Vi behåller uppgifterna tre terminer efter det att man inte har varit aktiv. Om eleven vill fortsätta att dansa efter ett uppehåll underlättar det för oss att hjälpa eleven till rätt kurs.

Gemensamt personuppgiftsansvar

För dina grundläggande person- och kontaktuppgifter har vi ett gemensamt personuppgiftsansvar tillsammans med de av våra kundorganisationer som du har en relation till.

Överföring av personuppgifter

Vi anlitar personuppgiftsbiträden och underbiträden för att hantera till exempel kortbetalningar och utskick av SMS. Bokföringsunderlag exporteras ofta till externa bokföringsprogram.

Våra servrar finns inom Sverige och vi har ingen överföring av personuppgifter till parter utanför EU.

Ansvarsbegränsning

Ritmo Latino kan inte hållas ansvarig för hur enskilda kundorganisationer hanterar de uppgifter som finns tillgängliga för dem inom tjänsten. Om det kan styrkas att en organisation hanterat personuppgifter på ett otillbörligt eller avtalsvidrigt sätt inom tjänsten kan kundorganisationen enligt avtal stängas av med omedelbar verkan.

Om du bokar åt någon annan

Om din bokning avser en andra personer än dig själv eller barn som du har ett föräldraansvar för så måste själv du informera berörda om behandlingen av deras personuppgifter.

1.Vilka är ritmo Latino ?


 I denna policy kallas Ritmo Latino Latin dance & events , Orgnr: 8204306545 för Ritmo Latino och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden. 

Ritmo Latino ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, chat eller direkt på någon av våra utbildningar, seminarier, mässor eller annat sätt.

Ritmo Latino går att nå på följande sätt:

Post: hällastigen 4 82330 Kilafors 

Besöksadress: Stationsgatan 1 82330 Kilafors 

Tel: 076-1395921 E-post: info@ritmolatino.se

Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy
Denna policy gäller för användare som besöker och/eller handlar något på hemsidan www.ritmolatino.se  eller kontaktar vår kundtjänst via telefon eller mejl. Den gäller också vid nyttjande av någon av våra tjänster samt våra kanaler på sociala medier.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

 

Säkerhet

Ritmo Latino skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Ritmo -Latino s system som hanterar personuppgifter. Anställda på Ritmo Latino ska följa Ritmo Latino  interna informationssäkerhetspolicy.
 

Personuppgiftsbiträde
Ritmo Latino använder personuppgiftsbiträden till några av våra tjänster, exempelvis administration av kursanmälningar. Ritmo Latino förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden samt att dessa personuppgiftsbiträden  förutom att följa GDPR även följer Ritmo Latinos  krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i Rtimo Latino interna informationssäkerhetspolicy.

 

 Hur används cookies
En cookie, kaka, är en textbaserad datafil som en webbplats kan begära att få spara i webbplatsbesökarens dator. Cookies används ofta för att ge besökaren tillgång till olika funktioner eller tjänster på webbplatsen. Informationen i datafilen gör det möjligt att tillgodose besökarens val på webbplatsen. Det finns två olika typer av cookies: cookies och session cookies.

Cookies används till exempel för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan den besöktes sist. Den här typen av cookies kan också användas för att föra statistik, spara användarnamn och lösenord till inloggning av tjänster. Lagringstiden för dessa cookies bestäms av webbplatsen.

Session cookies kan användas under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Ett vanligt användningsområde för den här typen av cookies är att hålla reda på temporära inställningar som språk, CSS, användarnamn/lösenord eller liknande. De kan också underlätta viss typ av navigering på webbplatsen.

Ritmo Latino använder session cookies och cookies från tredje part som exempelvis Youtubefilmer och statistik från Google Analytics och Wix analitics

 

Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?
Ritmo Latino använder direktmarknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som användare av någon av Ritmo Latino tjänster och produkter.  

 Överföring av information

Ritmo Latino och dess personuppgiftsbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy
Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Dina rättigheter

Om du inte vill att vi ska ha några uppgifter lagrade om dig, (förutsätter att du inte har någon pågående aktivitet hos oss) maila oss på info@ritmolatino.se så tar vi bort dina uppgifter och du kommer inte längre att få någon information av oss om du inte anmäler dig till någon ny aktivitet hos oss.  Annars sparas personuppgifterna endast så länge eleven är kvar i dansskolan och därefter enligt krav från bokföringslagen.Som registrerad hos Ritmo Latino har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. 

 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.

 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

 • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar: – Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.–  Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.

 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Ritmo Latino kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

  Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice via telefon 0761395921 eller via e-post info@ritmolatino.se

SDO_logo_text_center_3x (2).png

Vi är stolt medlemm i SDO, Sveriges Dansorganisation, som står för kompetens, kvalitet och utbildning.

Våra lärare är utbildade via förbundet inom flera olika steg och stilar.

logo_wadf_200.png

Vi är också medlemm i WADF, world artistic dance federation som: 

 •  involve all levels of dancers in Worldwide Artistic Dance competitions.

 •  revitalise the methods of teaching dance in all parts of the World

Vi kan tävla internationell

 

We learn from the past, we live in the present and we look for the future!

bottom of page